Contacto

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

1 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਾਗ ਦਿਓ

2 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ.

3 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਫੰਡਰੇਜਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ.
4 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ: a) ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਰਗਰਮ ਸਰਵੇਖਣ ਅ) ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੂੰ ਲਿਖੋ traduccion@theworldmarch.org

ਅਮਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਵਰਲਡ ਮਾਰਚ

ਮੈਡ੍ਰਿਡ

ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

info@theworldmarch.org